1A,Block 10,“City of Design”,Tianmian Creative Park,Futian,Shenzhen,Guangdong,PR China
 Shengzhen
P.R. China


Tel:(+86)0755-88364360
Mob:+86-15989332542
Email:IDG8888@126.com